TARIEVEN EN VERGOEDINGEN

Bij Slaapapneu

Is bij u slaapapneu (AHI ≥ 5) vastgesteld? Dan krijgt u het MRA vergoed uit de basisverzekering! Er vindt wel verrekening plaats met uw eigen risico. Zie het volledige overzicht van vergoedingen voor behandeling met MRA hieronder.